How to Slovenia

04 Jul 2022, 16:51 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Goran Dragić, zlati kapetan, bo morda še nastopil za reprezentanco

Goran Dragić, the golden captain, may still play for the national team

Written by Urban Sušnik, translated by JL Flanner & G Translate

Goran Dragić je proti Švedski, ki so jo Slovenci dobili z 84 : 81, odigral zadnjo reprezentančno tekmo.

Goran Dragić played his last national team match against Sweden, which the Slovenians won 84:81.

Tudi ob slovesu je pokazal, zakaj je eden najboljših košarkarjev.

Even with his farewell, he showed why he is one of the best basketball players.

Gogiju ni bilo vse položeno v zibelko. Do velikih uspehov je prišel s trdim delom, a ostal je skromen fant, ki je vedno poudarjal, da je le Gogi iz Kosez.

Not everything came easy [was laid in the cradle] for Gogi. He achieved great success through hard work, but he remained a humble boy who always emphasised that he was only Gogi from Kosez.

Ravno tam, kjer je igral košarko z bratom Zoranom, se je vse začelo.

It all started right there, where he played basketball with his brother Zoran.

Prve prave korake je napravil v klubu Slovan.

He took his first real steps in the club Slovan.

Pri dvajsetih pa se je prvič podal v tujino, v Španijo. Trener ni dovolil, da igralci govorijo angleško, zato se je znašel v težki situaciji. Preskočil je tudi to oviro. Ob večerih je v roke jemal knjigo in se naučil španskega jezika.

At the age of twenty, he ventured abroad for the first time, to Spain. The coach did not allow the players to speak English, so he found himself in a difficult situation. He jumped over that hurdle too. In the evenings, he picked up a book and learned the Spanish language.

Po vrnitvi v Olimpijo je navdušil poznavalce športa in svoje ime kmalu ponesel tudi v svet. V ligi NBA so se zanj prvi ogreli v ekipi Phoenix Suns.

After returning to Olympia, he impressed sports fans and soon took his name to the world. The Phoenix Suns were the first to warm up to him in the NBA.

Vse od takrat igra v najprestižnejši košarkarski ligi na svetu, redno pa je igral tudi za slovensko reprezentanco.

Ever since then, he has been playing in the most prestigious basketball league in the world, and he’s also regularly played for the Slovenian national team.

Zgodbo življenja je spisal leta 2017. Bil je kapetan reprezentance, ki je postala evropski prvak. Osvojil je tudi naslov najboljšega igralca prvenstva.

He wrote the story of his life in 2017. He was the captain of the national team that became the European champion. He also won the title of the best player of the championship.

Takrat je sklenil, da za reprezentanco ne bo več igral, a skoraj pet let kasneje se je premislil.

At that time, he decided that he would no longer play for the national team, but almost five years later he changed his mind.

Čeprav je trdil, da so tekme proti Italiji, Hrvaški in Švedski njegove zadnje, se zdi, da je zopet pustil malce priprta vrata za svojo vrnitev.

Although he claimed that the matches against Italy, Croatia and Sweden were his last, it seems that he has again left the door slightly open for his return.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

27 Jun 2022, 17:08 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Sveta Trava Za Najboljše Teniške Igralce In Igralke

Sacred Grass for the Best Tennis Players

Written by Urban Sušnik, translated by JL Flanner & G Translate

Kaj povezuje šampanjec, jagode in travo?

What connects champagne, strawberries and grass?

Teniški turnir v angleškem Wimbledonu.

The tennis tournament at Wimbledon, England.

Obstajajo štirje turnirji velike četverice teniških tekmovanj: odprto prvenstvo Avstralije, Francije, Anglije in ZDA, a Wimbledon je le eden.

There are four tournaments in the Big Four tennis competitions: the Open Championships of Australia, France, England and the US, but Wimbledon is unique.

Tenisači redko igrajo na travi, čeprav je zgodovinsko gledano ravno trava osnovna podlaga v tem športu. Angleži, ki so znani kot tradicionalen narod, tudi v tenisu cenijo tradicijo.

Tennis players rarely play on the grass, although historically, grass is the basic surface in this sport. The English, known as a traditional nation, also appreciate tradition in tennis.

Odprto prvenstvo Anglije oziroma na kratko Wimbledon je najstarejši teniški turnir vseh časov. Na igriščih kluba All England ga prirejajo že vse od leta 1877.

The English Open, or Wimbledon for short, is the oldest tennis tournament of all time. It has been held on the courts of the All England Club since 1877.

Turnir ima tudi pri igralcih posebno mesto v srcu.

The tournament also has a special place in the hearts of the players.

Gre za največji teniški turnir na svetu, pravijo. Igranje na sveti travi je res nekaj posebnega!, vzklikajo. Najboljši teniški igralci se zato vsako leto z veseljem vračajo v London.

It’s the biggest tennis tournament in the world, they say. Playing on the sacred grass is really something special!, they exclaim. The best tennis players are thus happy to return to London every year.

Turnir je poseben še zaradi nečesa: igralci in igralke nastopajo v čisto beli ali vsaj pretežno beli športni opravi. Navijači pa srkajo šampanjec in zobajo jagode.

The tournament is special because of something else: the players play in pure white or at least predominantly white sportswear. Fans, on the other hand, sip champagne and nibble on strawberries.

Tudi na 135. izvedbi turnirja večinoma nič ne bo drugače, a nekaj se je le spremenilo.

In the 135th edition of the tournament most things will be the same, but something has just changed.

Na osrednjem stadionu, ki praznuje stoletnico, tekmovalci pred začetkom turnirja niso smeli trenirati, da je bila sveta trava, kot ji pravijo, sveža za prve dvoboje.

At the centre court, now celebrating its centenary, competitors were not allowed to train before the start of the tournament so that that the sacred grass, as it is called, was fresh for the first matches.

Ker je v zadnjih letih na njej prišlo do poškodb, so se organizatorji odločili, da bodo omogočili tudi treninge.

But since there have been injuries on it in recent years, the organizers have decided to allow training as well.

Na Wimbledonu ne bo igral trenutno prvi igralec na svetu Danil Medvedjev, saj tekmovalci, ki nastopajo pod rusko zastavo, nimajo pravice do nastopa.

The world's number one, Danil Medvedev, will not play at Wimbledon at the moment, as competitors competing under the Russian flag do not have the right to enter.

Prva favorita za zmago sta tako najboljša igralca zadnjih let, ki podirata številne rekorde v svetu tenisa Novak Đoković in Španec Rafael Nadal.

The favourites to win are the best players of recent years, who are breaking many records in the world of tennis – Novak Đoković and the Spaniard Rafael Nadal.

Slovenske barve pa bodo na turnirju posameznikov branili Aljaž Bedene med moškimi in Kaja Juvan ter Tamara Zidanšek med ženskami.

The Slovenian colours will be defended by Aljaž Bedene among men and Kaja Juvan and Tamara Zidanšek among women in the singles tournament.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

20 Jun 2022, 16:27 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Slonji mladič je takoj po rojstvu pripravljen za potovanje

A baby elephant is ready to travel right after being born

Written by Dora Adamič translated by JL Flanner & G Translate

Sloni so največje kopenske živali na svetu.

Elephants are the largest land animals in the world.

Živijo v čredah, ki jih vodijo najstarejše samice v skupini, saj jim življenje v skupnosti omogoča lažji dostop do hrane, nudi zavetje in zagotavlja varnost.

They live in herds led by the oldest females in the group, as living in the community gives them easier access to food, shelter and security.

Toda sloni so zelo nepotrpežljivi, ko potujejo v skupinah.

But elephants are very impatient when traveling in groups.

Nedavna raziskava je pokazala, da se čreda ne ustavi niti, ko samica skoti mladiča.

Recent research has shown that the herd does not stop even when the female gives birth to a calf.

Da najdejo dovolj hrane in vode za vse, se morajo namreč ves čas premikati.

In order to find enough food and water for everyone, they have to move all the time.

Na to so se sloni skozi leta prilagodili.

Elephants have adapted to this over the years.

Slonje samice so med vsemi sesalci najdlje breje; kar 22 mesecev. To je skoraj dve leti!

Female elephants have the longest pregancy of all mammals – as much as 22 months. That's almost two years!

Mladič se skoti popolnoma razvit in je takoj sposoben samostojno nadaljevati pot.

The calf is born fully developed and is immediately able to move on its own.

Kako so znanstveniki odkrili, da mati in mladič ostajata s čredo?

How did scientists discover that the mother and calf stay with the herd?

Z ovratnicami so spremljali smer in hitrost njihovega premikanja. Nato so izračunali povprečno hitrost posameznih samic in primerjali, ali se je ta spreminjala pred in med skotitvijo ter po njej.

They used collars to monitor the direction and speed of their movement. They then calculated the average speed of individual females and examined whether it changed before, during, and after giving birth.

Povprečna hitrost črede oziroma breje matere se ni nikoli bistveno spremenila.

The average speed of the herd or pregnant mother never changed significantly.

Tudi najstarejša samica, ki vodi čredo, lahko skoti mladiča. To je še en dokaz, kako močne so slonje samice. – dr. Lucy Taylor, glavna avtorica raziskave

Even the oldest female leading a herd can give birth to a calf. This is further proof of how strong female elephants are. – Dr. Lucy Taylor, lead author of the study

Raziskovalci so meritve izvedli blizu naravnega rezervata, kjer so sloni varnejši in se zato počasneje premikajo.

The researchers performed the measurements near a nature reserve, where elephants are safer and therefore move more slowly.

Če bi se čreda soočila z nevarnostjo, bi bila verjetno hitrejša. Izčrpana mati z mladičem bi ji težje sledila. To bi ju lahko stalo življenja.

If the herd faced danger, it would probably be faster. An exhausted mother with a calf would find it harder to follow her. It could cost them their lives.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

13 Jun 2022, 15:35 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Mikroplastika je povsod

Microplastics are everywhere

Written by Dora Adamič,  translated by JL Flanner & G Translate

Onesnaženje s plastiko je eden izmed najbolj perečih problemov današnjega časa.

Plastic pollution is one of the most pressing problems of our time.

Plastiko namreč uporabljamo povsod.

Plastic is used everywhere.

Pomisli: tudi ti prideš vsak dan v stik s plastiko, kajne?

Think about it: you also come in contact with plastic every day, right?

Če ne drugega, ko si nadeneš lahko poletno majico iz poliestra.

If nothing else, when you put on a polyester summer shirt.

Plastika se ne more razgraditi, lahko le razpade na manjše delce, ki jim pravimo mikroplastika.

Plastic cannot decompose, it can only break down into smaller particles called microplastics.

Najdemo jo tudi v najbolj zakotnih kotičkih sveta – na Antarktiki, v jamah in celo na dnu oceanov.

It is also found in the most remote corners of the world – in Antarctica, in caves and even on the ocean floor.

Prav sintetična oblačila so eden izmed največjih virov mikroplastike.

Synthetic clothing is one of the biggest sources of microplastics.

Med pranjem se obrabljajo, ob tem pa se majhni plastični delci spirajo v kanalizacijo.

They wear out during washing, and small plastic particles then enter the sewer.

Ko pride mikroplastika v okolje, hitro vstopi predvsem v morske organizme. Prenaša se po prehranjevalni verigi.

When microplastics enter the environment, they mostly quickly enter marine organisms. They are then transmitted through the food chain.

Najvišje koncentracije najdemo v ribah, ki so na koncu prehranjevalne verige.

The highest concentrations are found in fish that are at the end of the food chain.

Za zdaj še ne vemo veliko o vplivih mikroplastike na zdravje. Vendar veliko raziskav nakazuje, da so lahko ti dolgoročni. Preučevanje dolgoročnih učinkov je veliko zahtevnejše, saj se pojavijo šele po nekajletni izpostavljenosti.

We do not yet know much about the health effects of microplastics. However, much research suggests that these may be long term. The study of long-term effects is much more demanding, as they appear only after several years of exposure.

Plastika prej ali slej pride tudi v naša telesa.

Plastic sooner or later also enters our bodies.

Povprečen človek s hrano in vodo tedensko zaužije pet gramov plastičnih delcev. To je približno v velikosti bančne kartice.

The average person consumes five grams of plastic particles a week with food and water. This is about the size of a bank card.

Največ mikroplastike vdihnemo z zrakom.

Most microplastics are inhaled with air.

Z obrabo različnih sintetičnih oblačil in drugih materialov se v zrak sproščajo mikroplastični delci, ki se lahko kopičijo v naših pljučih.

Wearing various synthetic clothing and other materials releases microplastic particles into the air, which can accumulate in our lungs.

Trenutno še ne poznamo učinkovitih načinov odstranjevanja ali razkrajanja plastike.

We do not yet know any effective ways to remove or decompose plastic.

Zato moramo ugotoviti, kako preprečiti, da bi mikroplastika zašla v okolje in naša telesa.

Therefore, we need to figure out how to prevent microplastics from entering the environment and our bodies.

Najrazličnejša podjetja že razvijajo posebne filtre za pralne stroje in čistilce zraka, ki bi filtrirali mikroplastiko.

A variety of companies are already developing special filters for washing machines and air purifiers to filter microplastics.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

06 Jun 2022, 11:10 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Z Elizabeto II. je slavilo celotno kraljestvo

The whole kingdom celebrated with Elizabeth II

Written by Sandra Hanžič,  translated by JL Flanner & G Translate

Kralje in kraljice, prince in princese verjetno poznaš samo iz pravljic.

You probably only know kings and queens, princes and princesses from fairy tales.

Vendar niso tako redki niti v resničnem svetu. V Evropi je še vedno veliko kraljevih družin, ki pa imajo v družbi bolj ali manj samo še simbolno vlogo.

However, they are not so rare even in the real world. There are still many royal families in Europe, but they have more or less only a symbolic role in society.

Ena najbolj prepoznavnih je angleška kraljeva družina, katere vodja – kraljica Elizabeta II. – letos praznuje kar 70 let na prestolu! To pomeni, da je najdlje na čelu v vsej zgodovini britanske monarhije.

One of the most recognizable is the British royal family, whose leader - Queen Elizabeth II - celebrates 70 years on the throne this year! This is the longest in the entire history of the British monarchy.

V Združenem kraljestvu so včeraj zaključili štiridnevno slavje. V četrtek in petek so imeli celo dela prost dan.

A four-day celebration ended in the UK yesterday. They even had a day off on Thursday and Friday.

Na ulicah se je zbralo nekaj milijonov ljudi, po državi pa je potekalo vsaj 16.000 dogodkov.

Several million people gathered in the streets, and at least 16,000 events took place across the country.

Na sobotni paradi je bilo 1500 vojakov, 250 konjev, nekaj 100 glasbenikov in več kot 70 letal.

Saturday’s parade featured 1,500 soldiers, 250 horses, some 100 musicians and more than 70 aircraft.

Na sporedu je bila platinasta zabava, na kateri so pred 22.000-glavo množico nastopili številni zvezdniki. Polovico udeležencev so izbrali z žrebom. Za konec so včeraj imeli slavnostni sprevod.

A platinum party was on the agenda, with many celebrities performing in front of a 22,000-strong crowd. Half of the audience were chosen by a lottery. To end it all, they had a gala procession yesterday.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

30 May 2022, 15:37 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Poslanci izvolili Roberta Goloba za predsednika vlade

Deputies elect Robert Golob as Prime Minister

Written by Sandra Hanžič,  translated by JL Flanner & G Translate

Dobili smo novega predsednika vlade!

We got a new prime minister!

Po Janezu Janši (SDS) je to mesto sinoči prevzel Robert Golob, predsednik Gibanja Svoboda.

According to Janez Janša (SDS), Robert Golob, president of the Svoboda Movement, took over this position last night.

Na to mesto ga je po pogovoru s strankami predlagal predsednik republike Borut Pahor.

After talks with the parties, he was nominated for the post by the President of the Republic, Borut Pahor.

Po tajni izvolitvi je zaprisegel pred državnim zborom. S tem je postal mandatar.

After the secret ballot, he was sworn in before the National Assembly. With that, he became prime minister.

Zahvalil se je za podporo ter dobronamerne in tudi manj dobronamerne besede, ki so v peturni razpravi prihajale večinoma iz vrst opozicije.

He thanked people for their support and good wishes, as well as for some less kind words, which in the five-hour debate came mostly from the opposition.

Golob, ki je napovedal, da bo vlado vodil dva mandata, je poudaril, da morajo do javnega zdravstvenega sistema imeti dostop prav vsi državljani.

Golob, who announced that he would lead the government for two terms, emphasised that all citizens must have access to the public health system.

Imamo tri prioritete: socialno pravičnost, solidarnost in na znanju temelječo družbo. – Robert Golob

We have three priorities: social justice, solidarity and a knowledge-based society. – Robert Golob

Prav tako je povedal, da bodo energetsko in prehransko draginjo omejili že do letošnje jeseni. Ne želijo namreč, da bi ljudje zaradi podražitev bili predolgo v negotovosti.

He also said that energy and food costs would be limited by this autumn. They do not want people to be living in uncertainty for too long because of price increases.

Posvetili se bodo še digitalizaciji.

They will also focus on digitization.

Golob zaradi svoje izvolitve na mesto predsednika vlade ne more več delati kot poslanec. Zdaj bo morala državna volilna komisija sporočiti, kdo je na listi Gibanja Svoboda za njim osvojil največ glasov.

Due to his election as Prime Minister, Golob can no longer work as an MP. Now the state election commission will have to announce who won the most votes on the list of the Freedom Movement behind him.

Ta oseba bo tako prevzela njegov sedež v državnem zboru. Predvidoma bo to Bojan Čebela.

This person will thus take over his seat in the National Assembly. It is expected to be Bojan Čebela.

Poslanci so sinoči izvolili še drugo podpredsednico državnega zbora. To je s 52 glasovi postala Nataša Sukič (Levica).

Last night, the deputies elected another vice-president of the National Assembly. Nataša Sukič (Levica / Left) won with 52 votes.

Obenem so oblikovali še preostalih 19 delovnih teles, ki delujejo v državnem zboru. Od tega je 6 komisij in 13 odborov.

At the same time, they formed the remaining 19 working bodies operating in the National Assembly. Of these, six are commissions and 13 committees.

Golob je že sinoči v državni zbor vložil listo ministrskih kandidatov.

Last night, Golob submitted a list of ministerial candidates to the National Assembly.

Nekatere od njih bodo poslanci na posameznih odborih najverjetneje zaslišali že jutri.

Some of them will most likely be heard by members of individual committees tomorrow.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

23 May 2022, 12:49 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Čebelice, čebelice, saj moje ste prijateljice …

Bees, bees, you are my friends…

Written by Dora Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Te dni lahko opazuješ nepokošene travnike. Ali veš, zakaj je tako?

These days you can notice unmown meadows. Do you know why that is?

Ponekod, denimo v ljubljanskem parku Tivoli, posebne table oznanjajo, da jih bodo pokosili, ko se bodo čebelice najedle.

In some places, such as Ljubljana's Tivoli Park, special signs announce that they will be mowed when the bees have eaten.

Te prav jutri praznujejo tudi svoj dan.

They are also celebrating their day tomorrow.

Leta 2015 so namreč na pobudo slovenskih čebelarjev razglasili 20. maj za svetovni dan čebel. Namenjen je ozaveščanju o njihovi vlogi, spominja pa nas tudi na to, da jih moramo zaščititi.

In 2015, at the initiative of Slovenian beekeepers, May 20 was declared World Bee Day. It is designed to raise awareness of their role, but it also reminds us that we need to protect them.

»Te dni tako razpravljamo o rešitvah za obstoj in krepitev številčnosti čebel ter drugih opraševalcev,« pravi Lidija Senič iz Čebelarske zveze Slovenije.

"These days we are discussing solutions for the survival and strengthening of the number of bees and other pollinators," says Lidija Senič from the Slovenian Beekeepers' Association.

Predvsem mladim želijo predstaviti pomembnost opraševalcev, njihove zaščite in jih naučiti veščin čebelarjenja.

In particular, they want to introduce young people to the importance of pollinators, their protection and teach them beekeeping skills.

»Čebele in drugi opraševalci skrbijo za biotsko raznovrstnost, so kazalniki čistosti okolja, z njihovo pomočjo pa si lahko prizadevamo za zmanjševanje lakote,« dodaja Lidija Senič.

"Bees and other pollinators care about biodiversity, are indicators of environmental cleanliness, and with their help we can work to reduce hunger," adds Lidija Senič

»Skrbijo namreč za opraševanje žužkocvetnih rastlin, kar je povezano s pridelavo hrane.«

"They take care of pollinating flowering plants, which is related to food production."

Čebele so ogrožene, saj globalno segrevanje, onesnaževanje okolja in intenzivno kmetijstvo omejujejo njihove vire hrane in jih spravljajo v stres.

Bees are at risk as global warming, environmental pollution and intensive agriculture limit their food resources and put them under stress.

V Sloveniji imamo tudi avtohtono kranjsko čebelo (Apis mellifera carnica), ki slovi kot delovna in odporna žival z odličnim smislom za orientacijo.

In Slovenia we also have the autochthonous Carniolan bee (Apis mellifera carnica), which is famous as a hard-working and resistant animal, with an excellent sense of orientation.

Na splošno čebele veljajo za izjemno pametne živali. Še posebej značilen je čebelji ples, s katerim si med seboj sporočajo, kje se nahaja vir hrane, pri tem pa se orientirajo glede na položaj Sonca.

In general, bees are considered to be extremely smart animals. Bee dancing is especially characteristic, with which they communicate to each other where the food source is located, while orienting themselves according to the position of the Sun.

Svetovni dan čebel bodo letos obeležili tudi na Prvem programu Radia Slovenija. V oddaji Lahko noč, otroci! med 16. in 22. majem zvočno uprizarjajo nove zgodbe iz knjižne zbirke Čebelica. Cikel bo posvečen Eli Peroci ob 100. obletnici njenega rojstva.

This year, World Bee Day will also be celebrated on the “First Program” of Radio Slovenia. In the show Good Night, Children! between 16 and 22 May, they are presenting new stories from the Čebelica series of books. The cycle will be dedicated to Eli Peroci on the 100th anniversary of her birth.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

16 May 2022, 14:49 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Nova vlada bo imela več ministrstev. Kdo jih bo vodil?

The new government will have several ministries. Who will lead them?

Written by Sandra Hanžič,  translated by JL Flanner & G Translate

Znani so prvi obrisi nove vlade!

The first outlines of the new government are known!

Predsednik Gibanja Svoboda (GS) Robert Golob je zvečer predstavil imena kandidatov za ministre.

In the evening, the president of the Freedom Movement (GS), Robert Golob, presented the names of the candidates for ministers.

Njegova vlada bo sicer imela tri podpredsednike. Poleg predsednikov SD in Levice, ki bodo del vlade, Tanje Fajon in Luke Mesca, bo tretje mesto prevzel zdravnik Danijel Bešič Loredan iz Gibanja Svoboda. Ta bo hkrati postal minister za zdravje.

His government will have three vice presidents. In addition to the presidents of SD and Levica, who will be part of the government, Tanja Fajon and Luka Mesca, the third place will be taken by Dr Danijel Bešič Loredan from the Svoboda Movement. He will also become Minister of Health at the same time.

Dobili bomo tudi tri nova ministrstva, in sicer za:

 • solidarno prihodnost, ki se bo ukvarjalo s stanovanjsko politiko ter dolgotrajno oskrbo in ga bo vodil Luka Mesec,
 • podnebje in energijo, ki ga bo vodil Bojan Kumer,
 • visoko šolstvo, znanost in inovacije, ki ga bo vodil Igor Papič.

We will also get three new ministries, namely:

 • Solidarity Future, which will deal with housing policy and long-term care and will be led by Luka Mesec,
 • Climate and Energy, led by Bojan Kumer,
 • Higher Education, Science and Innovation, led by Igor Papič.

Vsega skupaj bo tako 19 ministrstev in še eno dodatno, ki bo skrbelo za Slovence in zamejce po svetu. Tega bo prevzel generalni sekretar GS Matej Arčon.

In total, there will be 19 ministries and one additional one that will take care of Slovenes abroad. This will be taken over by the Secretary General of the General Assembly Matej Arčon.

“Namen novih ministrstev je, da imamo bolj jasne cilje na področjih, na katerih želimo hitre spremembe.” – Robert Golob, predsednik Gibanja Svoboda

“The purpose of the new ministries is to have clearer goals in areas where we want rapid change.” – Robert Golob, President of the Freedom Movement

Državotvorna ministrstva bodo vodili:

Tanja Fajon za zunanje in evropske zadeve,

Tatjana Bobnar (nekdanja direktorica policije) za notranje zadeve,

The state-building ministries will be headed by:

Marjan Šarec za obrambo.

Tanja Fajon for Foreign and European Affairs,

Tatjana Bobnar (former director of police) for internal affairs,

Marjan Šarec for defence.

Ministrska mesta bodo prevzeli še:

Alenka Bratušek za infrastrukturo,

Klemen Boštjančič za finance,

Amalija Žakelj za vzgojo in šolstvo,

Uroš Brežan za varstvo narave in okolja,

Dominika Švarc Pipan za pravosodje,

Sanja Ajanovič Hovnik za javno upravo,

Matjaž Han za gospodarstvo, turizem in šport.

Ministerial posts will also be taken over by:

Alenka Bratušek for infrastructure,

 • Klemen Boštjančič for Finance,
 • Amalija Žakelj for education,
 • Uroš Brežan for the protection of nature and the environment,
 • Dominika Švarc Pipan for Justice,
 • Sanja Ajanovič Hovnik for Public Administration,
 • Matjaž Han for economy, tourism and sports.

Nekdanja predsednika vlade Marjan Šarec in Alenka Bratušek s svojima strankama LMŠ in SAB nista bila izvoljena v državni zbor. V vlado jih je povabilo Gibanje Svoboda.

Former Prime Ministers Marjan Šarec and Alenka Bratušek and their parties LMŠ and SAB were not elected to the National Assembly. They were invited to the government by the Freedom Movement.

Ta konec tedna se bodo dogovorili še za preostale ministrske kandidate, med drugim za digitalno preobrazbo, delo, kulturo in kmetijstvo.

This weekend, they will agree on the remaining ministerial candidates, including for digital transformation, labour, culture and agriculture.

Uskladili so že osnutek koalicijske pogodbe.

They have already agreed on a draft coalition agreement.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

09 May 2022, 15:23 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Kaj že vemo o bodoči vladi?

What do we already know about the future government?

Written by Sandra Hanžič, translated by JL Flanner & G Translate

Od volitev sta minila skoraj dva tedna in kaj kmalu po znanih izidih so se med strankami začela pogajanja o novi vladi.

Almost two weeks have passed since the elections and soon after the results were known, negotiations on a new government began between the parties.

Predsednik zmagovite stranke Gibanje Svoboda Robert Golob je napovedal, da jo bodo sestavili v rekordnem roku.

The president of the winning Freedom Movement party, Robert Golob, has announced that it will be assembled in record time.

To pomeni, da jo namerava oblikovati še hitreje, kot je to leta 1990 uspelo Lojzetu Peterletu – za to je potreboval pičlih 34 dni.

This means that he intends to put it together even faster than Lojze Peterle managed in 1990 - it took him just 34 days.

Kdo bo sodeloval v Golobovi vladi?

Who will participate in Golob's government?

V državni zbor so se poleg Gibanja Svoboda uvrstili še SDS, NSi, SD in Levica, a sta vabilo na pogajanja dobili le zadnji dve stranki.

In addition to the Freedom Movement, the SDS, NSi, SD and Levica also joined the National Assembly, but only the last two parties were invited to the negotiations.

Tri ministrska mesta bo tako predvidoma dobila Levica, štiri SD, vse ostale pa Gibanje Svoboda. Kakšno bo končno število ministrstev, še ni znano, vemo pa že, da jih bo več, kot jih je sedaj.

Three ministerial posts are expected to be won by Levica, four by the SD, and all others by the Freedom Movement. It is not yet known what the final number of ministries will be, but we already know that there will be more than there are now.

Verjetno bodo nekatera na novo oblikovali ter odprli štiri nova, je včeraj po koalicijskih usklajevanjih povedal Golob.

Some will probably be reorganized and four new ones opened, Golob said yesterday after a coalition coordination meeting.

“Prepričan sem, da živimo v časih, ko bomo morali začeti izvajati spremembe, ker nas k temu priganja čas. Sprememb pa, ne da v to nekaj vložiš, ne moreš izvajati niti v politiki.”

“I am convinced that we are living in a time when we will have to start implementing change, because time is pushing us to do so. But you can't make changes in politics without investing in it.”

Izpostavil je, da se bo njegova vlada posebej posvetila podnebni politiki, medgeneracijski solidarnosti, digitalizaciji in regionalnemu razvoju.

He pointed out that his government would pay special attention to climate policy, intergenerational solidarity, digitalization and regional development.

Katera ministrstva bo dobila katera stranka, bomo izvedeli v sredo. Takrat bo znano tudi, kdo so kandidati in kandidatke za njihovo vodenje.

We will find out on Wednesday which ministries will get which party. At that time, it will also be known who the candidates for leading them are.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

25 Apr 2022, 16:21 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Investirajmo v svoj planet

Let's invest in our planet

Written by Dora Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

22. aprila je Dan Zemlje. Letos poteka pod geslom Investirajmo v svoj planet.

April 22 is Earth Day. This year it is held under the motto Let's invest in our planet.

To pomeni, da moramo vložiti svoj denar, pa tudi svoja dejanja, v bolj zeleno prihodnost planeta.

This means that we need to invest our money, as well as our actions, in the greener future of the planet.

Velika podjetja so med največjimi onesnaževalci, ker pogosto na prvo mesto postavljajo dobiček in ne okolja.

Large companies are among the biggest polluters because they often put profit first and not the environment.

Neekološki materiali so običajno cenejši od ekoloških.

Non-organic materials are usually cheaper than organic ones.

Za pridobivanje ekoloških materialov pa moramo imeti tudi malce domišljije. Nekatera podjetja so se denimo domislila različnih izdelkov iz gliv.

But we also need to have a little imagination to get organic materials. For example, some companies have come up with different fungal products.

Goba, ki jo vidiš v gozdu, se ti verjetno ne zdi nič posebnega.

The mushroom you see in the woods probably doesn’t seem special to you.

A pod zemljo ustvarja celo omrežje iz micelija, ki se lahko razraste tudi več sto metrov naokoli.

But underground it creates a network of mycelium that can grow hundreds of metres around it.

S previdnim uravnavanjem rasti micelija lahko iz gliv izdelamo opeke in izolacijo. Ker je micelij zelo trpežen, kot lepilo okrepi trdnost materiala.

By carefully regulating the growth of mycelium, bricks and insulation can be made from the fungi. Because the mycelium is very durable, as a glue it strengthens the strength of the material.

Postopek priprave izdelkov iz gliv je enostaven.

The process of preparing fungal products is simple.

Za opeko potrebujemo le tri sestavine. Moko, ki služi kot hrana za glivo, žagovino ali kakšen drug trden in biorazgradljiv material in spore glive.

We only need three ingredients for the brick. Flour that serves as food for fungus, sawdust or any other solid and biodegradable material and fungal spores.

Zmes položimo v kalup in namočimo.

Place the mixture in a mould and soak it.

Po približno dveh tednih micelij preraste opeko. Nato opeko segrejemo, da gliva odmre in se opeka posuši.

After about two weeks, the mycelium grows into a brick. The brick is then heated to allow the fungus to die and the brick to dry.

Izdelki iz gliv so popolnoma razgradljivi, pa tudi trpežni. Za njihovo izdelavo ne potrebujemo velikih tovarn in posebnih materialov. Uporabimo lahko celo kmetijske odpadke.

Fungal products are completely degradable as well as durable. We do not need large factories and special materials to make them. We can even use agricultural waste.

Lastnosti micelija so različne pri različnih vrstah gliv. Zato so nekatere primerne tudi za izdelavo oblačil, usnja in celo za mesne nadomestke.

The properties of the mycelium are different for different types of fungi. Therefor, some are also suitable for making clothes, leather and even meat substitutes.

Z investiranjem v takšna podjetja bi si lahko zagotovili bolj zeleno prihodnost.

By investing in such companies, we could secure a greener future.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

11 Apr 2022, 09:01 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Camila Cabello se noče sramovati svojega telesa

Camila Cabello does not want to be ashamed of her body

Written by Romana Dobnikar Šeruga, translated by JL Flanner & G Translate

»Trebuh sem stiskala tako močno, da so me bolele mišice. Dihala nisem in komaj sem se nasmehnila. Tako močno sem se zavedala, kje so paparaci, da se nisem mogla sprostiti in početi, kar naj bi počeli, ko gremo v naravo.«

“I squeezed my stomach so hard that my muscles ached. I wasn’t breathing and I could barely smile. I was so aware of where the paparazzi were that I couldn't relax and do what we were supposed to do when we went out into nature. "

S temi besedami je pevka Camila Cabello opisala svoj dan na plaži v Miamiju.

With these words, the singer Camila Cabello described her day at the beach in Miami.

Dodala je, da se še nikdar ni počutila na plaži tako slabo. Nato so jo prizadele še objavljene fotografije in komentarji pod njimi.

She added that she had never felt so bad on the beach before. But then she was affected by photos that were published and the comments beneath them.

Želi si, da bi se na plaži spet lahko počutila tako, kot se je pri sedmih letih: »Ko sem bila vesela, trapasta, ko sem dihala, ko sem se pretvarjala, da sem morska deklica, SVOBODNA.«

She wishes she could feel like she did at the age of seven on the beach again: "When I was happy, silly, when I was breathing, when I pretended to be a mermaid, FREE."

Petindvajsetletna ameriška pevka je slavna osebnost in zato neprestano na očeh javnosti.

The 25-year-old American singer is a celebrity and therefore constantly in the public eye.

Vseeno noče privoliti v to, da bi se morala sramovati svojega telesa. 

Still, she refuses to accept that she should be ashamed of her body.

“Fotošop, shujševalne diete, pretiravanje pri vadbi in izbiranje zornih kotov za fotografiranje omogočajo, da so naša telesa videti drugače kot v resnici in v svoji naravni obliki.” - Camila Cabello

“Photoshop, slimming diets, excessive exercise and choosing certain angles for photography allow our bodies to look different than they really are and in their natural form.” - Camila Cabello

To ni bilo prvič, da je opozorila, da se dekleta in ženske ne smejo ozirati na nerealna pričakovanja glede svojega videza.

This was not the first time she has warned that girls and women should not have unrealistic expectations about their appearance.

Poleti je na TikToku delila posnetek z naslovom Ljubim svoje telo.

In the summer, she shared a video on TikTok entitled I Love My Body.

V njem je sporočila oboževalcem, da sprejema svoje obline, čeprav deležna neprijetnih opazk, da ni zadosti vitka.

In it, she told fans that she accepts her curves, even though she receives unpleasant remarks that she is not slim enough.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

Page 1 of 25

Photo galleries and videos

This websie uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.