Slovene-English Dual Text: Kaj Je Kriket In Kje Vse Je Priljubljen?

By , 01 Aug 2022, 16:45 PM How to Slovenia
Slovene-English Dual Text: Kaj Je Kriket In Kje Vse Je Priljubljen? Photo: pixahive.com Krishna CC-by-0

Share this:

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Kaj je kriket in kje vse je priljubljen?

What’s cricket and where is it popular?

Written by Urban Sušnik, translated by JL Flanner & G Translate

Nekateri športi so razviti po vsem svetu, drugi pa so znani in priljubljeni le ponekod.

Some sports have grown all over the world, while others are known and popular only in a few places.

Za Slovence sta nacionalni šport alpsko smučanje in smučarski skoki.

For Slovenians, the national sports are alpine skiing and ski jumping.

A ta dva športa se sploh ne moreta primerjati s priljubljenostjo kriketa v Indiji in Pakistanu.

But these two sports cannot be compared with the popularity of cricket in India and Pakistan.

Kriket je povprečnemu Slovencu skoraj neznan; njegova pravila le malokdo pozna.

Cricket is almost unknown to the average Slovenian, and few people know its rules.

V Indiji in Pakistanu pa je kriket skoraj kot vera; najboljše igralce pa častijo kot bogove.

In India and Pakistan, however, cricket is almost like a religion; and the best players are worshiped like gods.

V obeh državah je še posebej živahno, ko se pomerita njuni državni reprezentanci. To je eno najhujših rivalstev v svetu športa. Svetovno prvenstvo v kriketu pa je eden od najbolj gledanih športnih dogodkov.

In both countries, it is especially lively when their national teams compete. It is one of the fiercest rivalries in the world of sports. The Cricket World Cup is one of the most watched sporting events.

Kriket sicer izvira iz Anglije.

Cricket originates from England.

Tudi v tej državi prirejajo tekmovanja v kriketu, a najpomembnejša so vendarle tista, ki potekajo v nekdanjih kolonijah v Aziji.

Cricket competitions are also held in this country, but the most important are those held in former colonies in Asia.

Kriket je zelo priljubljen tudi na Novi Zelandiji, v Avstraliji, Južni Afriki in Zimbabveju.

Cricket is also very popular in New Zealand, Australia, South Africa and Zimbabwe.

In kako sploh poteka ta igra?

And how does this game work?

Med seboj se merita dve ekipi, ki imata na igrišču po enajst igralcev. Vsaka želi doseči čim večje število zadetkov.

Two teams, each with eleven players on the field, compete against each other. Everyone wants to score as many runs as possible.

Ena tekma lahko traja tudi več dni. V pravila so vključeni premori za spanje in prehrana tekmovalcev.

One match can last several days. The rules include breaks for sleep and food for the competitors.

Morda se ravno zato, ker ni določeno, kako dolgo traja tekma, ta šport ni prijel v državah, v katerih pravijo, da je čas denar.

Perhaps precisely because there’s no fixed length of time for a match, this sport has not caught on in countries where they say time is money.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

Photo galleries and videos

This websie uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.