Slovene-English Dual Text: Plečnikova Dela Uvrščena Na Unescov Seznam Svetovne Dediščine

By , 23 Aug 2021, 12:49 PM How to Slovenia
National University Library, one of Plečnik's later works National University Library, one of Plečnik's later works JL Flanner

Share this:

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Plečnikova dela uvrščena na Unescov seznam svetovne dediščine

Plečnik's works are on the UNESCO World Heritage List

Written by Dora Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Na Unescovem seznamu svetovne dediščine lahko po novem najdemo tudi arhitekta Jožeta Plečnika. O enem izmed naših najpomembnejših arhitektov smo se pogovarjali z arhitektom in urednikom revije Outsider Matevžem Grando.

Architect Jože Plečnik can now be found on the UNESCO World Heritage List. We talked about one of our most important architects with the architect and editor of Outsider magazine Matevž Grando.

Zakaj je bil Plečnik šele zdaj uvrščen na Unescov seznam svetovne dediščine?

Uvrščanje svetovne dediščine na Unescov seznam je dolgotrajen postopek. Predlagatelji morajo pripraviti dobro obrazložen predlog, zakaj bi bilo nekaj primerno uvrstiti nanj. Potem pa mednarodna komisija vlogo dlje časa preučuje, saj mora pri tem slediti strogim kriterijem in si vse predloge ogledati v živo.

Why was Plečnik only now included in the UNESCO World Heritage List?

The inclusion of a UNESCO World Heritage Site is a lengthy process. Proposers should make a well-reasoned proposal as to why it would be appropriate to include something on it. After that, the international commission examines the application for a longer period of time, as it has to follow strict criteria and see all the proposals in person.

Pri odločanju ni pomembno samo stanje objektov, ampak tudi odnos skupnosti do njih. Zato na seznamu ni Bežigrajskega stadiona, ki je v zelo slabem stanju.

When deciding, it is not only the condition of the facilities that is important, but also the attitude of the community towards them. Therefore, the Bežigrad Stadium, which is in very poor condition, is not on the list.

Čeprav je uvrstitev njegovih del na Unescov seznam trajala dolgo, je prišla ob zelo pravem času. Točno pred stotimi leti je bilo namreč za Plečnika prelomno leto, saj je začel poučevati arhitekturo v Ljubljani in graditi to, kar danes imenujemo Plečnikova Ljubljana.

Although the inclusion of his works on the UNESCO list took a long time, it came at a very opportune time. Exactly one hundred years ago was a turning point for Plečnik, as he began teaching architecture in Ljubljana and building what we now call Plečnik's Ljubljana.

Zakaj veliko Plečnikovih idej ni bilo uresničenih?

V ustvarjalnih poklicih je to normalno. Veliko idej in zamisli, ki jih je imel Leonardo da Vinci, tudi nikoli ni bilo uresničenih.

Why were many of Plečnik's ideas not realized?

This is normal in creative professions. Many of the ideas and concepts that Leonardo da Vinci had were also never realized.

Veliki ustvarjalci stalno ustvarjajo. Zavedajo se, da bo uresničen le del njihovih zamisli, a to ni ovira, da ne bi ustvarjali naprej. Poleg tega je v arhitekturi za izgradnjo pomembnih več dejavnikov, na katere arhitekt nima vedno vpliva.

Great creators are constantly creating. They are aware that only some of their ideas will be realized, but this is not an obstacle to not creating further. In addition, several factors are important in architecture for construction that the architect does not always have an influence over.

Kakšni so bili njegovi načrti za tovarno čokolade na Dunaju?

V njegovi monografiji, ki je izšla leta 1920, so bila objavljena le njegova dunajska dela in neizvedeni projekti iz tistega časa, med njimi tudi tovarna čokolade. Zasnoval jo je kot mrežo ploskev, ki spominjajo na tablico čokolade. Takrat je bila pri načrtovanju tovarn zelo pomembna lepota. Tako je tudi Plečnikova tovarna čokolade prava estetska mojstrovina.

What were his plans for a chocolate factory in Vienna?

In his monograph, published in 1920, only his Viennese works and unfinished projects from that time were published, including a chocolate factory. He designed it as a grid of surfaces reminiscent of a bar of chocolate. At that time, beauty was very important in the design of factories. Thus, Plečnik's chocolate factory is a true aesthetic masterpiece.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

Photo galleries and videos

This websie uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.