Slovene-English Dual Text: Najstnik In Babica V Vesolju, Z Njima Še Jeff Bezos Iz Amazona

By , 26 Jul 2021, 17:33 PM How to Slovenia
Slovene-English Dual Text: Najstnik In Babica V Vesolju, Z Njima Še Jeff Bezos Iz Amazona Screenshot

Share this:

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Najstnik in babica v vesolju, z njima še Jeff Bezos iz Amazona

A teenager and a grandmother in space, with Jeff Bezos from Amazon

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner & G Translate

Milijarder Jeff Bezos je izpolnil svoje otroške sanje.

Billionaire Jeff Bezos has fulfilled his childhood dream.

Z bratom Markom, 82-letno Wally Funk, ki je na tak polet pripravljena že šestdeset let, in osemnajstletnim Nizozemcem Oliverjem Daemenom je poletel v vesolje. Polet je trajal deset minut, raketa pa je dosegla 100 kilometrov višine. Posadka je za nekaj minut lahko občutila breztežnost.

He flew into space with his brother Mark, 82-year-old Wally Funk, who has been ready for such a flight for sixty years, and eighteen-year-old Dutchman Oliver Daemen. The flight lasted ten minutes and the rocket reached an altitude of 100 kilometres. The crew could feel weightlessness for a few minutes.

Bezosovo podjetje Blue Origin se je tako pridružilo tistim, ki ponujajo turistične polete v vesolje.

Bezos’ company Blue Origin has thus joined those offering tourist space flights.

»To ni tekmovanje, to je utiranje poti v vesolje, da bodo prihodnji rodovi lahko v vesolju počeli neverjetne stvari,« je pred poletom dejal Jeff Bezos.

“This isn't a competition. This is about building a road to space so that future generations can do incredible things in space," Jeff Bezos said before the flight.

Bezos, ustanovitelj podjetja za spletno prodajo Amazon, je drugi bogataš v zadnjem mesecu, ki je poletel v vesolje. Prvi je to storil Richard Branson, šef podjetja Virgin.

Bezos, the founder of online sales company Amazon, is the second richt man in the last month to fly into space. The first to do so was Richard Branson, head of Virgin.

Tudi Wally Funk so se uresničile dolgoletne sanje: »Vseeno je, kaj si. Če želiš nekaj storiti, to lahko storiš,« je dejala pred poletom.

Wally Funk, too, had a long-held dream come true: “It doesn’t matter what you are. If you want to do something, you can do it, ”she said before the flight.

Izkušena pilotka je želela v vesolje že v šestdesetih letih 20. stoletja, a ker je ženska, se takrat to ni zgodilo. Sedaj ji je končno uspelo, in s tem je pokazala številnim dekletom po svetu, da nič ni nemogoče.

The experienced pilot wanted to go into space as early as the 1960s, but because she is a woman this did not happen at the time. Now she has finally succeeded, and in doing so has shown many girls around the world that nothing is impossible.

Oliver Daemen, bodoči študent fizike na Univerzi v Utrechtu na Nizozemskem, je postal najmlajši človek, ki je poletel v vesolje.

Oliver Daemen, a future physics student at the University of Utrecht in the Netherlands, became the youngest man to fly into space.

»Bilo je neverjetno, hkrati pa zelo naravno,« je dejal na tiskovni konferenci po pristanku.

“It was amazing, but at the same time very natural,” he told a news conference after landing.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

Photo galleries and videos

This websie uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.